Az egyesület

Az egyesület működése (részlet az Alapszabályból)

Egyesületünk legmagasabb szintű vezető szerve a Küldöttgyűlés, amely évente minimum egyszer ül össze. A Küldöttgyűlésre küldötteket az egyes dojók delegálnak, oly módon, hogy 10 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szokásos alapjogok (egyesülés, feloszlás stb.) mellett az Elnökség (5 fő), Titkár és Tiszteletbeli elnök megválasztása.
Az Elnökség két Küldöttgyűlés közötti ügyvitelért felelős szerv. Az elnök és az alelnök az Egyesület hivatalos képviselője. Az Elnökség hozza meg valamennyi, a mandátuma alatti időszakban felmerülő kérdésben a döntést, kiírja a táborokat, vizsgákat, folyamatosan ellenőrzi az elnök és a titkár munkáját stb. Az Egyesület alapszervezeti szintje a dojo. Minden dojo a Küldöttgyűlést megelőzően taggyűlést tart, ahol megválasztja a Küldöttgyűlésre delegálni kívánt küldötteit.

Az MKDE alapszabálya: (.pdf) [letöltés]
Az MKDE bankszámlaszáma: OTP: 11736006-21352058

2018. dec. 16-i küldöttgyűlés jogerős határozata alapján az öt fős elnökség az alábbi megválasztott tagokból áll:

Elnökségi tagok:


Magyar László, elnök


dr. Havasi Tamás, alelnök


Balázs Gábor


Füleky András


Zsiga Sándor


Tiszteletbeli elnök:
dr. Szabó Balázs


Titkár:
Balkányi Tibor


Felügyelő Bizottság tagjai:
dr. Hegedüs Balázs
Berek József
Torma Antal