Az egyesület

Az egyesület működése (részlet az Alapszabályból)

Egyesületünk legmagasabb szintű vezető szerve a Küldöttgyűlés, amely évente minimum egyszer ül össze. A Küldöttgyűlésre küldötteket az egyes dojók delegálnak, oly módon, hogy 10 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szokásos alapjogok (egyesülés, feloszlás stb.) mellett az Elnökség (5 fő), Titkár és Tiszteletbeli elnök megválasztása.
Az Elnökség két Küldöttgyűlés közötti ügyvitelért felelős szerv. Az elnök és az alelnök az Egyesület hivatalos képviselője. Az Elnökség hozza meg valamennyi, a mandátuma alatti időszakban felmerülő kérdésben a döntést, kiírja a táborokat, vizsgákat, folyamatosan ellenőrzi az elnök és a titkár munkáját stb. Az Egyesület alapszervezeti szintje a dojo. Minden dojo a Küldöttgyűlést megelőzően taggyűlést tart, ahol megválasztja a Küldöttgyűlésre delegálni kívánt küldötteit.

Az MKDE alapszabálya: (.pdf) [letöltés]
Az MKDE bankszámlaszáma: OTP: 11736006-21352058

2015. dec. 13-i küldöttgyűlés jogerős határozata alapján az öt fős elnökség az alábbi megválasztott tagokból áll:

Elnökségi tagok:


Magyar László, elnök


dr. Havasi Tamás, alelnök


dr. Balogh Gábor


Füleky András


Zsiga Sándor


Tiszteletbeli elnök:
dr. Szabó Balázs


Titkár:
Balkányi Tibor


Felügyelő Bizottság tagjai:
dr. Hegedüs Balázs
Berek József
Torma AntalTechnikai Bizottság
Az Elnökség a Technikai Bizottság megalakítása mellett döntött. A bizottság tagjául felkérünk minden legalább 4. dan fokozatú oktatót - ők a felkérés elfogadása esetén lesznek a TB tagjai. A TB a továbbiakban az MKDE minden szakmai (értsd: edzésekkel, vizsgáztatással, továbbképzéssel kapcsolatos) ügyét felügyelő, irányító szerv lesz. A TB az Elnökség alá tartozik, az Elnökség minden év végén dönt arról, hogy felvesz-e új tagot, tagokat, vagy pedig megszünteti valamely tag tagságát.
A TB tagjai lesznek a kyu-vizsgák vizsgáztatói: ezzel párhuzamosan döntöttünk arról, hogy a bizottságok létszámát az eddigi ötről három főre szállítjuk le. A TB tagjai kötelesek a vizsgákon részt venni, ha valakinek ez mégsem sikerül, a TB meghívhat alacsonyabb fokozatú oktatót is vizsgáztatni.
A TB tagjainak lesznek azonban kötelezettségei: vállalniuk kell a felkérés elfogadásakor, hogy velük szemben az oktatóktól elvárhatónál nagyobb aktivitás várható el, mind a tábori részvételek, mind a vizsgáztatásban és az oktatói edzések lebonyolításában való részvétel területén.

- Oktatói edzések
Döntöttünk arról, hogy felújítjuk az oktatói edzések hagyományát. Ezeknek az edzéseknek az anyagát a TB dönti el s arról tájékoztatja az oktatókat.